Objednávka OBJV231/22
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Doplnenie základných hygienických potrieb pre jednotlivé strediská TM
Názov položky:
Rôzny materiál, 979.2 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
979,20 EUR
ceny sú vrátane DPH