Objednávka OBJV232/21
Dodávateľ
Ing. Jozef Závacký, - GEOSTAT
9 líp 2115
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 30350778
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
vypracovanie odborného stanoviska
Názov položky:
Odborné stanovisko, 400 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH