Objednávka OBJV234/21
Dodávateľ
OLD HEROLD, s.r.o .
Bratislavská 36
911 05 Trenčín
IČO: 36380547
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
konzumný lieh
Názov položky:
Konzumný lieh, 386.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
386,40 EUR
ceny sú vrátane DPH