Objednávka OBJV236/22
Dodávateľ
ČistáVoda s.r.o.
Obežná 8190/7
010 08 Žilina
IČO: 46307133
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Osmoza filtrácia pre zvlhčovač do centrálneho depozitára v Novom Meste nad Váhom
Názov položky:
Rôzny materiál, 250 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH