Objednávka OBJV239/21
Dodávateľ
Oto Hroba - STEPS NITRA
Novozámocká 911/161A
949 05 Nitra
IČO: 53344154
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
krížovo-bodový laser
Názov položky:
Rôzny materiál, 245 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
245,00 EUR
ceny sú vrátane DPH