Objednávka OBJV240/22
Dodávateľ
Ultra Print, s.r.o.
Plhová 49
831 03 Bratislava 3
IČO: 31399088
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Za účelom propagácie Retro výstavy a expozície Podjavorinského múzea
Názov položky:
Rôzny materiál, 72 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
72,00 EUR
ceny sú vrátane DPH