Objednávka OBJV245/21
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajenského nábrežie 2
810 06 Bratislava 16
IČO: 00164721
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
časopis Múzeum
Názov položky:
Časopisy, 50 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH