Objednávka OBJV246/21
Dodávateľ
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
časopis "Pamiatky a múzea"
Názov položky:
Časopisy, 50 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH