Objednávka OBJV247/21
Dodávateľ
SAP - Slovak Academic Press s.r.o.
Šafárikovo nám. 2
81102 Bratislava
IČO: 35910909
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
časopis ARS
Názov položky:
Časopisy, 60 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH