Objednávka OBJV247/22
Dodávateľ
Elso Philips Service, spol. s r.o.
Jilemnického 2/53
911 01 Trenčín
IČO: 31423388
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Presnejší zber údajov o hodnotách teploty a vlhkosti v miestnostiach centrálneho depozitára.Naposledy boli podľa dostupných informácií hygrometre kalibrované v r.2018.Všeobecne sa odporúča kalibrovať ich raz ročne.
Názov položky:
Rôzne služby, 660 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
660,00 EUR
ceny sú vrátane DPH