Objednávka OBJV248/21
Dodávateľ
PETIT PRESS, a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
IČO: 35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
časopis MY Trenčianske noviny
Názov položky:
Časopisy, 60 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH