Objednávka OBJV249/19
Dodávateľ
A.B.I.E.S, s.r.o.
Ružová dolina 6
821 04 Bratislava
IČO: 35828501
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
výsadba stromčekov
Názov položky:
Stromčeky na výsadbu, 210 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH