Objednávka OBJV249/22
Dodávateľ
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO: 35910739
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Odstránenie havárie
Názov položky:
Rôzne služby, 135.3 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
135,30 EUR
ceny sú vrátane DPH