Objednávka OBJV250/19
Dodávateľ
Kultúrne centrum Sihoť
Osvienčimská 3
911 01 Trenčín
IČO: 36127108
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
tanečné vystúpenie
Názov položky:
Tanečné vystúpenie, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH