Objednávka OBJV250/21
Dodávateľ
ICV Košice, n.o.
Družstevná 232/2
040 01 Košice
IČO: 51424266
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
školenie v mzdovej oblasti
Názov položky:
Školenie, 30 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH