Objednávka OBJV251/21
Dodávateľ
TRACO Computers s.r.o.
Kukučínová 3
921 01 Piešťany
IČO: 31421652
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
licencie Adobe
Názov položky:
Licencia, 486 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
972,00 EUR
ceny sú vrátane DPH