Objednávka OBJV251/22
Dodávateľ
TRENTO s.r.o.
Súvoz 1
911 01 Trenčín
IČO: 36338559
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Propagácia kultúrnych podujatí na Trenčianskom hrade a zvýšenie povedomia o dianí na hrade atraktívnou formou, s cieľom zvýšiť návštevnosť na hrade vrátane opakovaných návštev
Názov položky:
Rôzne služby, 420 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
420,00 EUR
ceny sú vrátane DPH