Objednávka OBJV255/19
Dodávateľ
Technické služby mesta Nové Mesto n/ Váh.
Klčové 34
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 00350656
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
odstránenie komunálneho odpadu
Názov položky:
Odvoz odpadu , 1395 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 395,00 EUR
ceny sú vrátane DPH