Objednávka OBJV256/21
Dodávateľ
Bittner print s.r.o.
Ivanská cesta 2
82104 Bratislava
IČO: 35736534
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
vstupenky do terminálu
Názov položky:
Vstupenky, 1773.33 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 773,33 EUR
ceny sú vrátane DPH