Objednávka OBJV256/22
Dodávateľ
Stanislav Kováčik-Tenel
Hanzlíkovská 64
911 05 Trenčín
IČO: 40817725
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Spojky a krabice na pripojenie nových reflektorov v centrálnom depozitári
Názov položky:
Rôzny materiál, 87.3 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
87,30 EUR
ceny sú vrátane DPH