Objednávka OBJV258/22
Dodávateľ
HDH development, s.r.o.
Obchodná 7
811 06 Bratislava
IČO: 35912804
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Z dôvodu dodatočnej úpravy projektovej dokumentácie, vyplývajúcej z nových zistení počas realizácie stavby Draškovičov kaštieľ, je nutná konzultácia s jej zhotoviteľmi
Názov položky:
Rôzne služby, 216 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH