Objednávka OBJV259/21
Dodávateľ
Pyroservis a.s.
Melčice-Lieskové 117
913 05 Melčice-Lieskové
IČO: 30813905
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
oprava hasiacich prístrojov
Názov položky:
Oprava hasiacich prístrojov, 400 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH