Objednávka OBJV260/21
Dodávateľ
Marlus Group s.r.o.
Za kaštieľom 176/1
949 01 Nitra
IČO: 31411304
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
nádoba filtra
Názov položky:
Rôzny materiál, 33 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
33,00 EUR
ceny sú vrátane DPH