Objednávka OBJV262/21
Dodávateľ
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o.
Drevný trh 3
040 01 Košice
IČO: 51110466
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
vykonanie odborných prehliadok tlakových zariadení
Názov položky:
Vykonanie odborných prehliadok tlakových nádob, 419.25 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
419,25 EUR
ceny sú vrátane DPH