Objednávka OBJV266/21
Dodávateľ
Mgr. art. Martin Šumaj
Dlhé Hony 1163/32
911 01 Trenčín
IČO: 45357277
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
vypracovanie reštaurátorského zámeru
Názov položky:
Vypracovanie reštaurátorského zámeru, 390 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
390,00 EUR
ceny sú vrátane DPH