Objednávka OBJV267/19
Dodávateľ
ZAPA EU s.r.o.
Dolná 37
900 51 Zohor
IČO: 47203021
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
návrh na reštaurovanie
Názov položky:
Návrhy na reštaurovanie, 180 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH