Objednávka OBJV267/21
Dodávateľ
Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34
831 02 Bratislava
IČO: 45515930
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
laboratórna sušiareň
Názov položky:
Laboratórna sušiareň, 1185.6 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 185,60 EUR
ceny sú vrátane DPH