Objednávka OBJV269/23
Dodávateľ
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 2950/105
612 00 Brno
IČO: 00101435
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Určené ako literatúra so zameraním na konzervovanie ZP
Názov položky:
Knihy,časopisy, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH