Objednávka OBJV271/19
Dodávateľ
Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, spol. s r.o.
Rovná 594/5
058 01 Poprad
IČO: 31675859
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
tlač plagátov
Názov položky:
Tlač plagátov, 180.7 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
180,70 EUR
ceny sú vrátane DPH