Objednávka OBJV271/23
Dodávateľ
EVENT & FAIR STUDIO s. r. o.
Bazalková 14970/4
821 07 Bratislava
IČO: 45981949
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Trenčiansky hrad, Trenčianske múzeum
Názov položky:
Rôzny materiál, 750 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
750,00 EUR
ceny sú vrátane DPH