Objednávka OBJV272/23
Dodávateľ
Medplus s.r.o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra
IČO: 45322040
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Ihly, striekačky na konzervátorské-reštaurátorské účely
Názov položky:
Rôzny materiál, 93.1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
93,10 EUR
ceny sú vrátane DPH