Objednávka OBJV273/19
Dodávateľ
REGAS, s.r.o.
Trenčianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46350314
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
odborná prehliadka
Názov položky:
Vykonanie odborných prehliadok tlakových nádob, 210 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH