Objednávka OBJV274/19
Dodávateľ
REGAS, s.r.o.
Trenčianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46350314
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
odborné prehliadky-zákonné
Názov položky:
Servisná ročná prehliadka plynových spotrebičov, 1484.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 484,40 EUR
ceny sú vrátane DPH