Objednávka OBJV279/23
Dodávateľ
Emergency Support, o.z.
Pod Juhom 7666
911 01 Trenčín
IČO: 51143305
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Zdravotný dozor na podujatí Krampuslauf
Názov položky:
Rôzne služby, 210 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH