Objednávka OBJV280/19
Dodávateľ
Pyroservis a.s.
Melčice-Lieskové 117
913 05 Melčice-Lieskové
IČO: 30813905
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
kontrola hasiacich prístrojov
Názov položky:
Kontrola hasiacich zariadení , 1200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH