Objednávka OBJV281/23
Dodávateľ
LETTRANS s.r.o.
Selec 329
913 36 Selec
IČO: 46171100
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Organizovaný výlet do Trnavy
Názov položky:
Rôzne služby, 360 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
360,00 EUR
ceny sú vrátane DPH