Objednávka OBJV288/19
Dodávateľ
SAP - Slovak Academic Press s.r.o.
Šafárikovo nám. 2
81102 Bratislava
IČO: 35910909
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
časopis
Názov položky:
Knihy,časopisy, 38 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
38,00 EUR
ceny sú vrátane DPH