Objednávka OBJV289/19
Dodávateľ
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9
83104 Bratislava
IČO: 35792281
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
časopis
Názov položky:
Knihy,časopisy, 45 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
45,00 EUR
ceny sú vrátane DPH