Objednávka OBJV290/19
Dodávateľ
Slovenská pošta
Partizánska cesta 9
97401 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
časopis
Názov položky:
Knihy,časopisy, 22 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
22,00 EUR
ceny sú vrátane DPH