Objednávka OBJV293/23
Dodávateľ
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o.
Drevný trh 3
040 01 Košice
IČO: 51110466
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Pravidelné ročné prehliadky plynových zariadení
Názov položky:
Rôzne služby, 637.5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
637,50 EUR
ceny sú vrátane DPH