Objednávka OBJV294/23
Dodávateľ
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o.
Drevný trh 3
040 01 Košice
IČO: 51110466
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Pravidelné ročné prehliadky tlakových zariadení
Názov položky:
Rôzne služby, 1139.25 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 139,25 EUR
ceny sú vrátane DPH