Objednávka OBJV302/23
Dodávateľ
REMOS spol. s r.o.
Tomášikova 26
821 01 Bratislava
IČO: 35890941
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Ohraničenie pracovného priestoru
Názov položky:
Rôzny materiál, 199.2 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
199,20 EUR
ceny sú vrátane DPH