Objednávka OBJV319/23
Dodávateľ
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
IČO: 35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Doplňovanie knižničného fondu knižnice Trenčianskeho múzea
Názov položky:
Rôzny materiál, 60 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH