Objednávka OBJV330/23
Dodávateľ
A3 spol. s r.o.
Legionárska 649/35
911 01 Trenčín
IČO: 36316521
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Pretesnenie okien Centrálny depozitár NMNV
Názov položky:
Rôzny materiál, 540 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
540,00 EUR
ceny sú vrátane DPH