Objednávka OBJV338/23
Dodávateľ
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
IČO: 35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Doplňovanie knižničného fondu knižnice Trenčianskeho múzea
Názov položky:
Knihy,časopisy, 140 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
140,00 EUR
ceny sú vrátane DPH