Objednávka OBJV339/23
Dodávateľ
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Doplňovanie knižničného fondu knižnice Trenčianskeho múzea
Názov položky:
Knihy,časopisy, 60 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH