Objednávka OBJV342/23
Dodávateľ
Pyroservis a.s.
Melčice-Lieskové 117
913 05 Melčice-Lieskové
IČO: 30813905
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Oprava hasiacich prístrojov po pravidelnej OP a OS
Názov položky:
Oprava hasiacich prístrojov, 605.76 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
605,76 EUR
ceny sú vrátane DPH