Objednávka OBJV346/23
Dodávateľ
Kasys, s.r.o.
Rybničná 38/T
831 06 Bratislava 36
IČO: 35698179
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Kovové tyče do regálov v depozitári textilu
Názov položky:
Rôzny materiál, 1098 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 098,00 EUR
ceny sú vrátane DPH