Objednávka OBJV352/23
Dodávateľ
Hobbyland, s.r.o.
Osloboditeľov 651/16
038 52 Sučany
IČO: 36757691
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Nutný materiál na konzervovanie trámu Draškovičov kaštieľ
Názov položky:
Rôzny materiál, 75 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH