Objednávka OBJV353/23
Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
IČO: 46771158
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
akumulátory do starších DEeWalt
Názov položky:
Rôzny materiál, 147.79 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
147,79 EUR
ceny sú vrátane DPH